Consello Social de la Universidad de A Coruña

Grupo de estudiantes Máis información

Fortalecendo a relación
universidade-sociedade

A Voz da Sociedade na Universidade

Somos o órgano de participación da sociedade na Universidade. Velamos pola satisfacción das necesidades da sociedade por parte da Universidade.

Investigación e conexión co sector produtivo

Fomentamos a transferencia da investigación ao sector produtivo como fonte de creación de valor social e económico por parte da Universidade.

Comprometidos coa empregabilidade

Impulsamos a relación Universidade-Empresa para facilitar a empregabilidade dos nosos egresados universitarios.

Universidade e Sociedade

Antonio Abril Abadín, Presidente do Consello Social da Universidade da Coruña e da Conferencia de Consellos Sociais das Universidades Españolas, recolle neste blog os seus artigos, publicacións e discursos.

Publicacións