Unha universidade ao servizo da sociedade

Os Consellos Sociais son os órganos de participación da sociedade na universidade. Deles forman parte representantes dos diferentes intereses sociais, designados polo Parlamento, Xunta de Galicia, os Concellos da Coruña e Ferrol, as asociacións empresariais, os sindicatos e os colexios profesionais, e a súa existencia responde ao obxectivo da necesaria colaboración universidade-sociedade para a mellora da calidade do servizo público de educación superior universitaria e, en consecuencia, para o desenvolvemento social, profesional, económico, tecnolóxico, científico e cultural de Galicia. Por iso, aínda que os consellos sociais teñen importantes funcións de supervisión e control das actividades económicas e do rendemento dos servizos universitarios, o seu principal reto é impulsar a colaboración entre a sociedade e a súa universidade, de tal maneira que esta satisfaga as necesidades do seu contorno, a través das súas tres misións de ensinanza, investigación e transferencia de resultados.

A sociedade necesita hoxe en día universidades investigadoras, emprendedoras, innovadoras, sustentables e internacionais, que formen aos seus estudantes nos coñecementos e nas competencias e habilidades profesionais que hoxe moven un mundo en que cada día desaparecen un pouco máis as fronteiras e que, ademais, sexan capaces de transferir a súa investigación ao tecido produtivo de modo que se convertan en motores do desenvolvemento económico e social e da creación do emprego e da riqueza que tanto necesita a nosa sociedade.

Este reto, de indubidable interese xeral, necesita o compromiso e o apoio da sociedade coa súa universidade e a isto se debe o seu Consello Social, que participou na elaboración do Plano Estratéxico 2020 da Universidade da Coruña e é testemuña da súa firme aposta pola investigación e pola internacionalización nun marco de responsabilidade social.

A pesar da súa corta historia, o esforzo da Universidade da Coruña no ámbito da ensinanza e da investigación conseguiu crear un amplo repertorio de coñecemento e tecnoloxía, cun alto potencial para ser implementada no mercado, en áreas como construción e enxeñaría civil, tecnoloxía da información e das comunicacións, enerxía, recursos naturais e ciencias da saúde, entre outras.

Hoxe, ademais, a Universidade da Coruña é unha referencia a nivel nacional na aplicación, o estudo e a docencia de responsabilidade social.

O Consello Social da Universidade da Coruña está comprometido coa busca da excelencia na docencia e na investigación e, desde logo, coa transferencia ás empresas do coñecemento xerado pola súa universidade. Froito diso, son os diferentes acordos con empresas e institucións para o desenvolvemento de iniciativas público-privadas de interese xeral. Un camiño de colaboración e apoio á universidade en beneficio de toda a sociedade.

Artigo publicado o 15 de xuño de 2014 no suplemento Notable +, en La Voz de Galicia, La Opinión de A Coruña, El Ideal Gallego e Diario de Ferrol

Compartir esta entrada:
Email this to someone
email
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin