Carta do presidente
Reproducir vídeo

"

A Universidade existe por e para o estudantado, hai que mirar cara a el, temos a obriga de darlles aos alumnos e ás alumnas unha formación global, completa, á vez especializada e adecuada ás necesidades da contorna económica en que deben empregarse. Mellorar a súa empregabilidade ten que ser o denominador común de todas as nosas preocupacións.

"