Carta do presidente

Carta do presidente

Reproducir vídeo

"

A Universidade existe por e para os estudantes, hai que mirar cara eles, temos a obriga de darlles unha formación global, completa, á vez especializada e adecuada ás necesidades da contorna económica onde teñen que empregarse. Mellorar a súa empregabilidade ten que ser o denominador común de todas as nosas preocupacións.

"