Responsabilidade Social Universitaria

Colección RSU UDC

Presentación colección RSU UDC

A Colección RSU UDC é un proxecto a través do que se pretende impulsar a investigación e a divulgación no ámbito da Responsabilidade Social. O obxectivo último desta colección é promover o estudo deste fenómeno que impregna, cada vez máis, o modo en que as organizacións públicas e privadas desenvolven a súa actividade.

A colección RSU UDC, así como a colección Transfire UDC, forman parte da estratexia de apoio ao posicionamento da UDC en materia de transferencia de resultados e responsabilidade social universitaria que o Consello Social da UDC promove.

Títulos publicados: