Innovación, emprendemento e transferencia de coñecemento

Colección Transfire UDC

Transfire UDC é a primeira colección de libros editada polo Consello Social da Universidade da Coruña. O seu obxectivo último é fomentar a investigación e promover o debate sobre cuestións de actualidade vinculadas coa terceira misión universitaria, a innovación e o emprendemento.

Títulos publicados:

Espazo 2.0