Composición do Pleno

Composición do Pleno

Presidente

D. Antonio Abril Abadín
Ver curriculum

Membros natos

Reitor
D. Julio Ernesto Abalde Alonso

Ver curriculum

Secretario Xeral da UDC
D. Carlos Aymerich Cano

Ver curriculum

Xerente da UDC
D. Ramón del Valle López

Ver curriculum

Representantes do Consello de Goberno UDC

Representante do profesorado
D. Salvador Naya Fernández

Ver curriculum

Representante do estudantado
D.ª Carmela Carrillo García

Ver curriculum

Representante do persoal de administración e servizos
D.ª María José Parga Massa

Ver curriculum

Representantes dos intereses sociais de Galicia

Designados polo Parlamento de Galicia

D. Eduardo Álvarez González
Ver curriculum

D. Jaime Fernández-Obanza Carro
Ver curriculum

D. Manuel López Pena
Ver curriculum

D.ª Inmaculada Rodríguez Cuervo
Ver curriculum

D. Ángel Manuel Teijeiro González
Ver curriculum

D. Luis Ramiro Díaz López
Ver curriculum

Designados pola Xunta de Galicia

D.ª Nona Inés Vilariño Salgado
Ver curriculum

D. José María de Miguel Gómez
Ver curriculum

D.ª Marta María Blanco Vispo
Ver curriculum

D.ª Rosa Carril Iglesias
Ver curriculum

D.ª Nuria Blanco Santiago
Ver curriculum

D. Severino Ares Lago
Ver curriculum

Designados polos sindicatos

D.ª María José Calvo Orgeira
Ver curriculum

D. Andrés Marcos García
Ver curriculum

D. Alfonso Varela Vidal
Ver curriculum

Designados polas organizacións empresariais

D. Antonio Fontenla Ramil
Ver curriculum

D.ª María Teresa Valdés Blanco-Rajoy
Ver curriculum

D. José Venegas Alonso
Ver curriculum

D. José Ramón Romero García
Ver curriculum

Designados polas corporacións locais

D. Jesús Javier Celemín Santos
Ver curriculum

D.ª María Victoria Suárez Taibo
Ver curriculum

Designados polos colexios profesionais

D. José María Arrojo Fernández
Ver curriculum

Secretario

D. Enrique Múñoz Lagarón
Ver curriculum