Composición do Pleno

Composición do Pleno

Presidente

D. Antonio Abril Abadín
Ver curriculum

Membros natos

Reitor
D. Julio Ernesto Abalde Alonso

Ver curriculum

Secretario Xeral da UDC
D. Carlos Aymerich Cano

Ver curriculum

Xerente da UDC
D. Ramón del Valle López

Ver curriculum

Representantes do Consello de Goberno UDC

Representante do profesorado
D. Salvador Naya Fernández

Ver curriculum

Representante do estudantado
D.ª Carmela Carrillo García

Ver curriculum

Representante do persoal de administración e servizos
D.ª María José Parga Massa

Ver curriculum

Representantes dos intereses sociais de Galicia

Designados polo Parlamento de Galicia

Dª. Mar Barcón Sánchez
Ver curriculum

Dª. María Xosé Bravo San José
Ver curriculum

D. Jaime Fernández-Obanza Carro
Ver curriculum

D. Manuel Jove Santos
Ver curriculum

Dª. Natalia Barreiro Mata
Ver curriculum

Dª. Inmaculada Rodríguez Cuervo
Ver curriculum

Designados pola Xunta de Galicia

D. Telesforo Veiga Rial
Ver curriculum

D. Francisco Javier Abad Pardo
Ver curriculum

Dª. María Luisa Cid Castro
Ver curriculum

D. Emilio Bruquetas Serantes
Ver curriculum

D. José Luis Veiga Castiblánquez
Ver curriculum

D. Gonzalo Ortiz Amor
Ver curriculum

Designados polos sindicatos

D.ª María José Calvo Orgeira
Ver curriculum

D. Andrés Marcos García
Ver curriculum

D. Alfonso Varela Vidal
Ver curriculum

Designados polas organizacións empresariais

D. Antonio Fontenla Ramil
Ver curriculum

D.ª María Teresa Valdés Blanco-Rajoy
Ver curriculum

Dª. Clara De Lorenzo Rodríguez
Ver curriculum

D. Andrés Lucendo Monedero
Ver curriculum

Designados polas corporacións locais

D.ª María Victoria Suárez Taibo
Ver curriculum

D. Jesús Javier Celemín Santos
Ver curriculum

Designados polos colexios profesionais

D. José María Arrojo Fernández
Ver curriculum

Secretario

D. Enrique Múñoz Lagarón
Ver curriculum