Composición do Pleno

Presidente

D. Antonio Abril Abadín
Ver curriculum

Membros natos

Reitor
D. Ricardo Cao Abad

Ver curriculum

Secretaria Xeral da UDC
Dª. 
Marta García Pérez
Ver curriculum

Xerenta da UDC
Dª. María Jesús Grela Barreiro

Ver curriculum

Representantes do Consello de Goberno UDC

Representante do profesorado
D. Salvador Naya Fernández

Ver curriculum

Representante do estudantado
Dª. Gema Castro Andrade
Ver curriculum

Representante do persoal de administración e servizos
D. Javier López Domínguez 
Ver curriculum

Representantes dos intereses sociais de Galicia

Designados polo Parlamento de Galicia

Dª. Mar Barcón Sánchez
Ver curriculum

Dª. María Xosé Bravo San José
Ver curriculum

D. Jaime Fernández-Obanza Carro
Ver curriculum

Dª. Ana Fernández Roca
Ver curriculum

Dª. Natalia Barreiro Mata
Ver curriculum

Dª. Inmaculada Rodríguez Cuervo
Ver curriculum

Designados pola Xunta de Galicia

D. Telesforo Veiga Rial
Ver curriculum

D. Francisco Javier Abad Pardo
Ver curriculum

Dª. María Luisa Cid Castro
Ver curriculum

D. Emilio Bruquetas Serantes
Ver curriculum

D. José Luis Veiga Castiblánquez
Ver curriculum

D. Gonzalo Ortiz Amor
Ver curriculum

Designados polos sindicatos

D.ª María José Calvo Orgeira
Ver curriculum

D. Andrés Marcos García
Ver curriculum

D. Camilo Pardo López
Ver curriculum

Designados polas organizacións empresariais

D. Antonio Fontenla Ramil
Ver curriculum

D.ª María Teresa Valdés Blanco-Rajoy
Ver curriculum

Dª. Clara De Lorenzo Rodríguez
Ver curriculum

D. Andrés Lucendo Monedero
Ver curriculum

Designados polas corporacións locais

D.ª María Victoria Suárez Taibo
Ver curriculum

D. Juan Ignacio Borrego Vázquez
Ver curriculum

Designados polos colexios profesionais

D. José María Arrojo Fernández
Ver curriculum

Secretario

D. Jesús Spósito Prado
Ver curriculum