Formación en competencias profesionais

Estudos de competencias

O Consello Social da Universidade da Coruña aposta pola formación en competencias profesionais como eixe fundamental da docencia universitaria. A formación de universitarios capaces de enfrontarse aos retos do noso tempo esixe que a Universidade avance na construción dun modelo de ensino-aprendizaxe baseado na transmisión de competencias profesionais, indispensables para lograr o pleno desenvolvemento profesional e vital.

Para contribuír á consecución deste obxectivo, o Consello Social da Universidade da Coruña promove accións de formación e investigación aplicada, de entre os que destaca a serie de estudos de competencias profesionais dos titulados da UDC, desenvolvida grazas aos labores de dirección e coordinación do Observatorio Ocupacional da Universidade da Coruña.

O principal obxectivo destes estudos é fomentar a reflexión ao redor da adecuación ás necesidades da sociedade da formación en competencias que reciben os titulados da UDC. Preténdese, en última instancia, contribuír ao deseño do perfil de competencias profesionais que poderían tomar como referencia os programas de formación universitaria, regrada e permanente.

Títulos publicados:

Espazo 2.0