O Pleno do Consello Social celebra a súa primeira sesión ordinaria do ano
consello-social-entrada

O Pleno do Consello Social celebra a súa primeira sesión ordinaria do ano

O Pleno do Consello Social da Universidade da Coruña reuniuse o 30 de abril para celebrar a súa primeira sesión ordinaria do ano, celebrada no Centro Universitario de Riazor.  O acto comezou coa lectura e aprobación da acta do último Pleno celebrado en decembro de 2023. O Presidente do Consello Social, Antonio Abril, iniciou a sesión dando a benvida a todos os presentes e informando sobre os avances e xestións realizadas desde a última sesión do Consello Social. 

A orde do día da sesión foi o seguinte:

  1. Lectura e aprobación da acta do Pleno celebrado o 20 de decembro de 2023.
  2. Informe do Presidente.
  3. Situación económico-orzamentaria da Universidade da Coruña.
  4. Aprobación dunha modificación orzamentaria do Capítulo II (Gastos correntes) ao Capítulo VI (Gastos de capital) do orzamento da UDC.
  5. Aprobación dunha modificación puntual da relación de postos de traballo do Persoal Técnico, de Xestión e de Administración e Servizos da Universidade da Coruña.
  6. Informe da Universidade sobre os convenios aprobados en Consello de Goberno.
  7. Rogos e preguntas.
Comparte este artículo

Arquivos