O Pleno do Consello Social comprométese á excelencia en transparencia

O Pleno do Consello Social comprométese á excelencia en transparencia

O Consello Social da UDC propúxose alcanzar a excelencia en materia de transparencia a través do pleno cumprimento dos indicadores recolleitos polo Informe da Fundación Feixe, que analiza a transparencia voluntaria na web das universidades españolas. O Pleno  do Consello Social acordou por unanimidade no día de onte que o órgano incorpore tres puntos de mellora en materia de transparencia: análise de materialidade na Memoria de Responsabilidade Social da UDC, cuxo proceso de elaboración coordina o Consello Social; melloras na publicidade sobre a asistencia dos membros do Consello Social ás reunións dos órganos colexiados; incorporación dunha avaliación de desempeño no informe anual do Consello Social.

A Fundación Feixe, que acaba de publicar a décima edición do seu informe Exame de transparencia 2021, considera que os indicadores de transparencia dos Consellos Sociais son particularmente críticos porque avalían a existencia de prácticas que fortalecen o sistema de gobernanza e rendición de contas da universidade na sociedade.

Apoio ao Campus de Ferrol e nova Lei de Universidades

A Sala de Xuntas do Vicerreitorado de Ferrol e Responsabilidade Social acolleu o primeiro pleno de 2023. A Vicerreitora de Ferrol e Responsabilidade Social interveu, en primeiro lugar, dando a benvida aos membros do Pleno e mostrando a súa satisfacción polo xesto de apoio ao Campus de Ferrol que realiza o Pleno coa celebración desta reunión anual.

A continuación, interveu a directora do Campus Industrial, Ana María Ares Pernas, quen realizou unha ampla presentación deste campus ferrolán, o primeiro en obter a acreditación de especialización de Galicia e de España, e que no próximo ano impulsará un  número relevante de accións de carácter científico e dará os primeiros pasos do futuro Centro de Investigación en Industria Intelixente (Ci3).

Tras esta intervención, o presidente do Consello Social, Antonio Abril Abadín, informou sobre a nova regulación dos Consellos Sociais, tras a aprobación da nova Lei Orgánica do Sistema Universitario, publicada no Boletín das Cortes Xerais o pasado 16 de marzo de 2023. Na reunión, o presidente do Consello Social da UDC, Antonio Abril Abadín, tamén trasladou as novidades que introduce o novo Plan de Transferencia e Colaboración, aprobado polo Ministerio de Ciencia e Innovación o pasado 20 de decembro de 2022.

Execución do Plan de Medidas Antifraudes

O xerente da Universidade da Coruña, Ramón do Val, informou os membros do pleno sobre o Plan de Medidas Antifraudes da UDC, aprobado en Consello de Goberno o 25 de xaneiro de 2022. Durante a reunión, e en relación con este plan, acordouse traballar conxuntamente coa Reitoría para posibilitar que o Consello Social poida cumprir coas novas competencias en materia de compliance que lle atribúe a Lei Orgánica do Sistema Universitario recentemente aprobada polas Cortes.

Pola súa banda, o vicerreitor de Economía e Planificación Estratéxica, Domingo Calvo Dopico, informou sobre o cumprimento dos criterios do Fondo de Eficiencia e Mellora Estratéxica por parte da UDC.

Ademais, na reunión celebrada onte, o Pleno informou favorablemente a proposta de modificación do Máster Universitario en Avogacía e deu luz verde a unha modificación do orzamento da UDC, do capítulo VI, correspondente a Gastos de Capital, ao capítulo II, relativo aos Gastos Correntes. Ademais, aprobou por unanimidade a asignación do complemento á excelencia curricular docente e investigadora, tras diversas resolucións de recursos de reposición.

Por último, o secretario da UDC, Carlos Aymerich Cano, informou o Pleno sobre os convenios aprobados polo Consello de Goberno da Universidade.

Comparte este artículo

Arquivos