Equipo técnico

Equipo técnico

D. Jesús Spósito Prado
Director Técnico do Consello Social

Dª Elsa Ponte Somoza
Secretaria do Presidente