Sustentabilidade, Internacionalización e Inclusión

Programa INTALENT

Programa INTALENT

intalent-web
Web Intalent

InTalent é un programa promovido pola Universidade da Coruña (UDC), e financiado por Inditex S.A, para a captación, retorno, no seu caso, e xestión de talento investigador excelente, mediante a contratación, en réxime de concorrencia competitiva e asegurando os principios de publicidade e obxectividade, de investigadores posdoctorales con proxección e ampla traxectoria internacional, procedentes de calquera parte do mundo.

Os investigadores que acceden ao programa deben acreditar un mínimo de tres anos de experiencia postdoutoral, polo menos dous anos de experiencia internacional en centros de I+D de recoñecido prestixio internacional, traxectoria investigadora excelente, capacidade de xerar coñecemento novo, potencial como investigadores independentes e prometedora carreira científica.

InTalent ofrece aos investigadores seleccionados un contrato que lles vincula á UDC cun salario competitivo, engadíndolles, ademais, estabilidade profesional e unha partida orzamentaria para impulsar o desenvolvemento do seu proxecto e o acceso ás instalacións, servizos e equipos necesarios para a execución do mesmo. Os investigadores, ademais, imparten docencia nos graos e posgraos da UDC, e colaboran coa propia institución en actividades de divulgación.

Durante os tres primeiros anos de vixencia do programa leváronse a cabo tres procesos de selección nos que participaron 316 investigadores de 48 nacionalidades distintas, procedentes dos 5 continentes. Os seis investigadores incorporados ata a data conseguiron recoñecementos de ciencia excelente en áreas de investigación tan diversas como o desenvolvemento biomédico de sensores intelixentes para enfermidades dexenerativas e de nanomateriales para a rexeneración celular, a antropoloxía social en comunidades rurais, a obtención de biomateriales para a rexeneración de cartilaxes en humanos, as disrupcións históricas no proceso de trasformación da cultural medieval á cultura moderna, a desigualdade de xénero na esfera pública ou a exploración de técnicas de rendering e iluminación avanzadas para a visualización científica.

Os investigadores InTalent lograron acceder a fontes de financiamento externo, a través de programas de ciencia excelente autonómicos, nacionais ou europeos, que lle reportaron xa á UDC uns ingresos próximos aos 6 millóns de euros, o que implica un retorno aproximado de catro euros por cada euro investido no programa.

O Consello Social da Universidade da Coruña participou activamente no Comité de Deseño, Implantación e Impulso da estratexia de fundraising do Programa INTALENT.