Reunión da Comisión de Asuntos Económicos

Reunión da Comisión de Asuntos Económicos

A Comisión de Asuntos Económicos, Financieiros e Patrimoniais do Consello Social da Universidade da Coruña reuniuse o pasado 10 de decembro de 2015, no exercicio das competencias de control e supervisión das actividades económicas da universidade que ten atribuidas, para analizar a liquidación do orzamento e as contas correspondentes ao exercicio económico 2014, así coma o informe da Universidade sobre a prórroga dos orzamentos da UDC correspondentes ao exercicio 2015.

Durante a reunión, a Universidade proporcionou, ademais, información sobre a modificación da Relación de Postos de Traballo do Persoal de Administración e Servizos da UDC e sobre a solicitude de creación da empresa de base tecnolóxica “Terravanza, Gabinete de Estudos Territoriais Avanzados, SL”.

Comparte este artículo

Arquivos