Universidade, Santander e Fundación Universia consolidan Espazo Compartido

Universidade, Santander e Fundación Universia consolidan Espazo Compartido

O reitor da Universidade da Coruña, Julio Abalde Alonso; o presidente de Santander Universidades, Matías Rodríguez Inciarte; o presidente do Consello Social da UDC, Antonio Abril Abadín; e a directora da Fundación Universia, Sonia Viñas, asinaron esta mañá o convenio de colaboración que vén a consolidar o programa de formación sociolaboral para persoas con discapacidade cognitiva Espazo Compartido.

Espazo Compartido é un programa de formación básica e para o emprego para persoas cunha discapacidade cognitiva superior ao 33%, maiores de idade, que non teñen acceso á universidade.
O reitor xustificou a posta en marcha desta iniciativa en que “como universidade pública debemos ir máis alá das nosas responsabilidades académicas e de investigación e ser partícipes do avance social” e lembrou así mesmo que Espazo Compartido implantouse nos peores anos da crise económica, especialmente adversa na UDC, o que “vén a demostrar o compromiso da Universidade da Coruña coa construción dunha sociedade máis inclusiva e máis xusta”. Rodríguez Inciarte sinalou que esta iniciativa “é un magnífico exemplo de como a UDC pode contribuír ao progreso das persoas e da sociedade” e reiterou o compromiso do Santander de “continuar traballando pola plena inclusión educativa das persoas novas con discapacidade”.
Abril Abadín manifestou o interese do Consello Social que preside no proxecto Espazo Compartido porque “é un exemplo de colaboración público-privada e porque Espazo Compartido é unha mostra do compromiso dunha institución pública de educación superior pola responsabilidade social”. Pola súa parte, Viñas subliñou que “estamos orgullosos de continuar formando parte deste proxecto que impulsa a empregabilidade e o desenvolvemento de persoas con discapacidade cognitiva, ao tempo que contribúe a xerar un contorno universitario aberto e inclusivo”.

Plan de estudos

As materias impartidas en Espazo Compartido inclúen Desenvolvemento Persoal, Matemáticas, Habilidades Laborais Básicas, Habilidades Sociais, Habilidades de Comunicación, Iniciación ás TIC, Ofimática e Internet, entre outras. As clases impártense en diversos centros do Campus de Elviña. O programa inclúe tamén talleres de formación transversal como Robótica, Fotografía, Música, Identidade Dixital, Baloncesto ou un Club de Lectura, entre outras propostas. O alumnado ademais ten que realizar un período de prácticas profesionais, segundo explicou esta mañá a vicerreitora de Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Araceli Torres, directora académica de Espazo Compartido.

Resultados

A vicerreitora de RS informou dos resultados do curso pasado en que houbo vinte solicitudes para quince prazas. Torres explicou que ademais do programa de clases e do prácticum, o proxecto ofrece varios servizos de apoio, como asesoramento e orientación ao alumnado e ás súas familias, titorías académicas e coordinación con profesionais externos. Para atender todas estas necesidades, a Universidade conta cun equipo, coordinado polo profesor Sergio Santos del Riego, formado por profesionais da Psicopedagoxía, Terapia Ocupacional, Logopedia e Psicoloxía. Finalizado o curso pasado, a valoración que fai o alumnado do programa é de 4,6 puntos dun máximo de 5, nunha enquisa realizada de forma anónima. O estudantado deulle unha puntuación de 4,4 ao ítem de “O programa axudarame no meu proxecto de vida”; e de 4,5 a “Gústame estudar na universidade”. Así mesmo, outorgan unha puntuación moi alta, de 4,6 a “Síntome máis independente”.

A valoración das familias é tamén sobresaliente, un 4,25 sobre 5 no grao de satisfacción co funcionamento xeral do programa; e de 4,62 a “Impacto do programa na vida do meu fillo/a”. “O programa adáptase ás necesidades do meu fillo/a” recibe unha nota de 4,37 e “O programa mellorará a inserción laboral” acada unha puntuación de 4,31.

A orixe do Programa

A Universidade da Coruña puxo en marcha no ano 2013 o proxecto Espazo Compartido por iniciativa da Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social e do Consello Social, como unha experiencia piloto, para formar dentro da universidade ás persoas con discapacidade intelectual que non teñen acceso ás aulas universitarias. Este proxecto, pioneiro no Sistema Universitario Galego e un dos primeiros no sistema español, é unha firme aposta da UDC pola inclusión das persoas con discapacidade cognitiva na universidade.

O proxecto púxose en marcha a través da Unidade de Atención á Diversidade da UDC, co patrocinio de Santander Universidades e a Fundación Universia que agora se consolida. No seu desenvolvemento colabora ademais o Consello Social da Universidade da Coruña. O éxito da iniciativa fixo que en 2014 se ampliase a formación plantexada en principio nun ano, a un segundo curso máis coa inclusión de prácticas laborais. Ao ano seguinte ampliouse a formación un terceiro máis, realizando un período de prácticas en empresas máis amplo. No ano 2016 deuse por finalizada a etapa piloto e plantexouse o programa formativo estable cunha duración de dous cursos académicos.

Comparte este artículo

Arquivos