Mecenado

Mecenado

Incentivos fiscais ao mecenado e á investigación na Universidade

O Presidente do Consello Social da Universidade da Coruña e da Conferencia de Consellos Sociais de Universidades Españolas,…

A Conferencia de Consellos Sociais presenta a súa proposta para incentivar o mecenado universitario

A Conferencia de Consellos Sociais de Universidades (CCS), que aglutina aos consellos sociais das universidades públicas e aos…

Arquivos